inwestorzy

Relacje inwestorskie w Nordvision Sp. z o.o. mają na celu kreowanie i utrzymywanie efektywnej komunikacji Spółki z otoczeniem inwestorskim. Podstawowym celem działań IR jest przedstawianie rzetelnego obrazu Spółki, wraz z jednoczesną budową wiarygodności i zaufania w oczach inwestorów.

Wykorzystywane narzędzia investor relations umożliwiają prowadzenie całokształtu działań komunikacyjnych ze wszystkimi czynnymi uczestnikami rynku kapitałowego. Spółka w ramach relacji inwestorskich utrzymuje kontakty ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego. Platformę dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami stanowi korporacyjna strona Spółki. Daje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu z działem IR oraz pozwala inwestorom zdobywać informacje niezbędne w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.